status

Rentowność operatora puli Cardano

Gdzie jest punkt krytyczny, że może nie być opłacalne prowadzenie basenu i kiedy były żniwa dla operatorów basenów? Wliczamy w nagrody: fix koszty basenu, pływak, nagroda zastawna w wysokości $30k ekwiwalentu. Ale wiesz, spokojnie, to tylko szacunki.

Analiza na żywo

Koszty na jeden basen * $800
Współczynnik MPO / Shared relays 1.18
Zastaw 40626 ADA
Cena ADA na żywo $0.738 / ADA
Minimalna rentowność na progu opłacalności $1.23 / ADA
Szacowana rentowność 60.14%

* Na podstawie naszej analizy. Prowadzenie puli jest bardziej wymagające niż posiadanie górnika bitcoin. Dlatego wliczone są nie tylko koszty hw, ale także niezbędny czas na aktualizacje, konserwację. Podaną cenę uważamy za najniższą możliwą jako średnią.